Wanneer aanvragen en beginperiode

U kunt op elke willekeurige dag van het jaar met een aanvraag starten. Binnen 3 maanden na het indienen van een subsidieaanvraag krijgt u het besluit.

  • De activiteit (uw project) mag pas beginnen 3 maanden nadat u de aanvraag indient.
  • De activiteit moet beginnen tussen 3 en 7 maanden nadat u de aanvraag indient.
  • De subsidie vervalt als u niet tijdig begint of dit niet tijdig meldt.

Dit betekent dat u pas een aanvraag kunt doen als u een concreet plan hebt dat u op redelijk korte termijn wilt uitvoeren.

Begin

Wat markeert het begin? Uitgaven doen is een duidelijk begin. Dit mag dus niet te vroeg, niet voor de looptijd ingaat. (Hierop is slechts één uitzondering, zie daarvoor de pagina De Begroting op de aanvraagsite.) Het begin kan ook een vergadering zijn of een bestelling of een online reservering. U moet melden wanneer u begonnen bent (zie verder en zie Melden begin) en dat begin moet desgevraagd aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld met een e-mail of notulen.

Planning

Om subsidie te kunnen aanvragen moet u eerst de autorisatie voor uw organisatie regelen. Daarna kunt u subsidie aanvragen. Vanaf het moment van indiening van de subsidieaanvraag duurt het maximaal 3 maanden voor u een besluit krijgt.

Houdt u er bij de planning van een aanvraag dus rekening mee dat u met de (voorbereiding van uw) activiteit pas mag beginnen 3 maanden nadat u de aanvraag indient en moet beginnen in de periode tussen 3 en 7 maanden na het moment dat u de aanvraag indient. Deze periode heet de beginperiode.
Als u niet zeker weet of u binnen 7 maanden na indiening van uw subsidieaanvraag van start kunt gaan met de (voorbereiding van uw) activiteit, kunt u beter wachten met de aanvraag. De toekenning vervalt als de activiteit niet van start gaat en/of u de start niet meldt in de beginperiode.

Onderaan deze pagina kunt u in het schema zien wanneer u met de uitvoering van de activiteit mag/moet beginnen als u vandaag een aanvraag zou indienen. Komt dat niet uit? Dan kunt u daaronder invullen wanneer u zou willen beginnen met de activiteit; u krijgt dan de bijbehorende periode te zien waarin u de subsidieaanvraag kunt indienen.

Niet te krap plannen

Dat het bestuur binnen 3 maanden besluit over uw aanvraag wil niet zeggen dat het een goed idee is pas 3 maanden voor u een evenement of activiteit hebt gepland subsidie aan te vragen. Dat is meestal veel te laat. Immers, nadat u het besluit hebt ontvangen kunnen de voorbereidingen pas echt beginnen: u meldt het begin en gaat alles regelen en mag nu ook kosten maken. Zonder voorbereidingstijd in de planning loopt het vaak spaak, bijvoorbeeld omdat u nog niet mag beginnen maar al wel kosten ‘moet’ maken. Dat kan leiden tot een intrekking van de subsidie door Maror. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar bij activiteiten die voorbereiding vergen (zoals een concert, een machanee, een reis, een restauratie, een tentoonstelling, etc.) adviseren wij hiermee goed rekening te houden en tijdig aan te vragen. 

Wilt u sowieso wat meer tijd en ruimte inbouwen, dan kunt u tot maximaal 7 maanden voor u van plan bent met de voorbereidingen van start te gaan uw aanvraag indienen. Dit geeft ook ruimte in het onwenselijke maar niet uitgesloten geval dat het bestuur de termijn van 3 maanden voor het besluit moet overschrijden, bijvoorbeeld bij extreem veel aanvragen.

In het subsidieformulier wordt de datum gevraagd waarop u wilt beginnen met de voorbereidingen. Deze datum is bepalend voor het moment waarop u de aanvraag kunt indienen. Uiteindelijk krijgt u na het besluit 4 maanden de tijd (de beginperiode) om van start te gaan en de definitieve startdatum  te melden aan Bureau Maror-gelden. De datum die u opgaf in het formulier is dus enigszins flexibel (zie ook Melden begin).

Een positief besluit over uw aanvraag vermeldt de beginperiode. Als u al binnen 3 maanden het besluit ontvangt, begint de beginperiode eerder, namelijk op de datum van het besluit, maar hij eindigt niet eerder; de beginperiode wordt dan dus wat langer.

Als u uiteindelijk eerder begint dan u bij aanvraag van plan was heeft dit effect op de looptijd. Zie Looptijd.

1. Subsidie aanvragen

U kunt vandaag subsidie aanvragen voor de activiteiten waarvoor uitgaven en voorbereiding starten in de volgende periode:

18 februari 2020 t/m 18 juni 2020

18 februari 2020 t/m 18 juni 2020

Nu subsidie aanvragen

2. Plan de aanvraag van uw subsidie

Valt de start van uitgaven en voorbereiding voor uw activiteit niet in het aangegeven tijdvak? Vul dan hieronder in wanneer deze wel starten en zie wanneer u subsidie kunt aanvragen.

Sector Media uitgeput

Het budget van de sector Media voor 2019 is uitgeput. In deze sector kunt u dit jaar geen aanvraag meer indienen. Aanvragen die u eventueel in bewerking had maar nog niet indiende, zijn niet meer toegankelijk.

Vacature Bureau Maror-gelden

WinWinWerkt is voor Bureau Maror-gelden op zoek naar een administratief coördinator subsidiegelden. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met WinWinWerkt.

Vacatures bestuur Maror

De Benoemingscommissie Bestuursleden COM is op zoek naar twee (COM) bestuursleden (PIG en LJG). Klik hier voor meer informatie

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.