Looptijd

De standaard looptijd van een activiteit is maximaal 1 jaar. In geval van activiteiten waarvoor minder dan € 5.000,00  subsidie wordt gevraagd, kan het bestuur een langere looptijd toelaten. Ook als uit de onderbouwing in de aanvraag blijkt dat een langere looptijd gezien de aard van de activiteit noodzakelijk is, kan het bestuur anders beslissen. De looptijd is in deze gevallen echter nooit meer dan 3 jaar.

Met de looptijd of duur wordt de tijd bedoeld die u nodig hebt om de activiteit te organiseren en uit te voeren, gerekend vanaf de door u in de aanvraag opgegeven begindatum. U geeft de looptijd/duur op in de aanvraag. De looptijd gaat altijd pas in na het verleningsbesluit. In de looptijd zitten de voorbereidingen en de uitvoering. Kosten moeten binnen de looptijd vallen. U zit niet helemaal vast aan de in de aanvraag opgegeven begindatum, maar hebt speling: binnen 4 maanden na het verleningsbesluit moet u zijn begonnen. Op basis van de duur die u in de aanvraag opgaf ligt dan ook de einddatum vast. Op de einddatum moet de activiteit zijn afgerond.

Het wijzigen van de looptijd van de activiteit is in principe niet mogelijk.

De enige uitzondering voor wat betreft kosten vóór de looptijd die wij toestaan, geldt bepaalde aanbetalingen die in een vroeg stadium moeten worden gedaan (mits opgegeven bij aanvraag). Zie voor details de pagina De Begroting op de aanvraagsite  en check met Bureau Maror-gelden als u zulke kosten hebt.

Waarom begin- en einddatum strikt worden bewaakt

U kunt op elke willekeurige dag van het jaar met een aanvraag starten. Binnen 3 maanden na het indienen van een subsidieaanvraag krijgt u het besluit. Met deze veranderingen – altijd aanvragen, snel besluit – is het bestuur tegemoet gekomen aan wensen bij de aanvragers.

Bij deze werkwijze kunt u een aanvraag pas indienen als u op redelijk korte termijn wilt starten met een activiteit. Daardoor legt u pas beslag op het budget als dit echt nodig is en dat is een voorwaarde om het proces van continu aanvragen mogelijk te maken zonder dat de ene aanvrager de dupe wordt van de andere aanvrager. Het budget is immers begrensd en de behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De looptijd die volgt uit uw aanvraag moet u daarom ‘waarmaken’, wat reden is dat begin- en einddatum van uw activiteit strikt worden bewaakt.

Zie ook Wanneer aanvragen en beginperiode, Melden begin en Wijziging activiteit.

Israel

De vreselijke gebeurtenissen in Israel vervullen ons allen met afschuw. Ook wij als Nederlands-Joodse gemeenschap voelen ons getroffen en zijn zeer geraakt door dit geweld. Wees sterk en steun elkaar.

Vragen over subsidie? Bel ons gerust

Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, of wilt u overleggen of uw plannen voor subsidie in aanmerking komen? Bel dan vooral even met ons.
Kreeg u eerder al subsidie en hebt u daarover een vraag? Ook die beantwoorden we graag.
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 020 – 679 9373 en ook via collectieven@maror.nl.

Contact

Bureau Maror-gelden
T 020-679 93 73
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.