Looptijd

De looptijd die u opgeeft in de aanvraag kan op zijn vroegst ingaan 3 maanden nadat u de aanvraag indient.

De maximale looptijd van een activiteit is in principe 1 jaar. In geval van activiteiten waarvoor minder dan € 5.000,00  subsidie wordt gevraagd, kan het bestuur een langere looptijd toelaten. Ook als uit de onderbouwing in de aanvraag blijkt dat een langere looptijd gezien de aard van de activiteit noodzakelijk is, kan het bestuur anders beslissen en een langere looptijd toelaten. De looptijd is in deze gevallen echter nooit meer dan 3 jaar.

Met de looptijd of duur die u bij aanvraag opgeeft bedoelen we de tijd die u nodig hebt om de activiteit te organiseren en uit te voeren. Hieronder rekent u dus ook voorbereidingen. De kosten moeten binnen de looptijd vallen. De looptijd kan nooit ingaan voor u een besluit hebt ontvangen. Het is niet toegestaan facturen te laten uitstellen of vóór de looptijd kosten te (laten) maken.  De enige uitzondering die wij toestaan, geldt bepaalde aanbetalingen die in een vroeg stadium moeten worden gedaan. Zie voor details de pagina De Begroting op de aanvraagsite  en check met Bureau Maror-gelden als u zulke kosten hebt.

U geeft in het aanvraagformulier op wanneer u wilt beginnen met de activiteit (uw project) en hoe lang de activiteit duurt. Na een toekenning krijgt u enige speling om de werkelijke begindatum te bepalen. Zodra u weet wanneer u begint, geeft u dit door. De looptijd kan langer worden als u eerder begint dan de datum die u bij aanvraag opgaf. Dit geldt niet voor alle  aanvragen, zoals wanneer er een direct verband is tussen duur van de activiteit en kosten (bijvoorbeeld door een maandelijkse betaling).  In dat geval geldt: ‘werkelijke’ begindatum + duur = einddatum. Op de einddatum moet de activiteit zijn afgerond.

Het wijzigen van de looptijd van de activiteit is in principe niet mogelijk.

Waarom begin- en einddatum strikt worden bewaakt

U kunt op elke willekeurige dag van het jaar met een aanvraag starten. Binnen 3 maanden na het indienen van een subsidieaanvraag krijgt u het besluit. Met deze veranderingen – altijd aanvragen, snel besluit – is het bestuur tegemoet gekomen aan wensen bij de aanvragers.

Bij deze werkwijze kunt u een aanvraag pas indienen als u op redelijk korte termijn wilt starten met een activiteit. Daardoor legt u pas beslag op het budget als dit echt nodig is en dat is een voorwaarde om het proces van continu aanvragen mogelijk te maken. Het budget is immers begrensd en de behandeling van de aanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De looptijd die volgt uit uw aanvraag moet u daarom ‘waarmaken’, wat reden is dat begin- en einddatum van uw activiteit strikt worden bewaakt.

Zie ook Wanneer aanvragen en beginperiode, Melden begin en Wijziging activiteit.

Sector Media uitgeput

Het budget van de sector Media voor 2019 is uitgeput. In deze sector kunt u dit jaar geen aanvraag meer indienen. Aanvragen die u eventueel in bewerking had maar nog niet indiende, zijn niet meer toegankelijk.

Vacature Bureau Maror-gelden

WinWinWerkt is voor Bureau Maror-gelden op zoek naar een administratief coördinator subsidiegelden. Klik hier voor meer informatie of neem contact op met WinWinWerkt.

Vacatures bestuur Maror

De Benoemingscommissie Bestuursleden COM is op zoek naar twee (COM) bestuursleden (PIG en LJG). Klik hier voor meer informatie

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.