Hoe aanvragen

Een aanvraag voor subsidie dient u in via www.aanvragen.maror.nl, de aanvraagsite. Als u daar een loginnaam hebt aangemaakt kunt u inloggen.

Autorisatie

De eerstvolgende stap is dan dat u autorisatie aanvraagt. Elke organisatie moet elk jaar één keer autorisatie aanvragen en kan, eenmaal geautoriseerd, gedurende de rest van het jaar een of meerdere subsidieaanvragen doen.
Wilt u pas volgend jaar subsidie aanvragen, vraag dan ook pas volgend jaar autorisatie aan.  De autorisatie is geldig in het kalenderjaar waarin deze is verstrekt.

Op het moment dat een organisatie wordt geautoriseerd, wordt deze ook ingedeeld in een sector.

Subsidieaanvraag

Eenmaal geautoriseerd hebt u toegang tot het subsidieformulier. U kunt een aanvraag indienen als u een concreet plan hebt voor een activiteit waarmee u op zijn vroegst over 3 maanden wilt starten. De startdatum moet liggen tussen 3 en 7 maanden na de datum van indiening van het subsidieformulier, alleen dan kunt u het formulier verzenden. De startdatum is het moment waarop u begint met (uitgaven voor en voorbereiding van) de activiteit. Voor één uitzondering zie de pagina De Begroting op de aanvraagsite.

De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen is altijd afhankelijk van beschikbaar budget (in uw sector) op het moment dat u de subsidieaanvraag daadwerkelijk wilt verzenden.

Als het budget opraakt tussen het moment dat een aanvraag wordt ingediend en het moment waarop het besluit over de aanvraag wordt genomen, wordt de aanvraag afgewezen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Op de aanvraagsite vindt u de aanvraagformulieren en onder andere de volgende informatie:

Help: aanvraag Hulp bij het aanvraagproces.

Help: site Hulp bij technische aspecten bij gebruik van de site.

I-tjes Alle toelichting op vragen in de formulieren (de blauwe ‘i-tjes’) gebundeld.

Begroting Aandachtspunten bij het invullen van begroting en specificatie. Met voorbeelden.

Bevestiging ontvangst en verzoek aanvullende informatie

Ontvangst van een subsidieaanvraag wordt per omgaande bevestigd met een automatisch gegeneerde ontvangstbevestiging. Binnen een maand na ontvangst van de subsidieaanvraag stuurt Bureau Maror-gelden een ontvangstbevestiging onder vermelding van het toegekende dossiernummer.
Als u in het kader van de behandeling van uw aanvraag een verzoek om aanvullende informatie ontvangt, krijgt u daarbij een termijn van 2 weken om de gevraagde informatie toe te sturen. Zie ook Beoordeling. Stuurt u uw antwoord per e-mail? Let er dan op dat uw mail inclusief bijlagen niet groter is dan 40 MB, omdat onze mailserver het bericht anders niet kan ontvangen.

Israel

De vreselijke gebeurtenissen in Israel vervullen ons allen met afschuw. Ook wij als Nederlands-Joodse gemeenschap voelen ons getroffen en zijn zeer geraakt door dit geweld. Wees sterk en steun elkaar.

Vragen over subsidie? Bel ons gerust

Hebt u vragen over het doen van een aanvraag, of wilt u overleggen of uw plannen voor subsidie in aanmerking komen? Bel dan vooral even met ons.
Kreeg u eerder al subsidie en hebt u daarover een vraag? Ook die beantwoorden we graag.
Wij zijn van maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar op 020 – 679 9373 en ook via collectieven@maror.nl.

Contact

Bureau Maror-gelden
T 020-679 93 73
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.