Subsidie aanvragen

Bij Wie komt in aanmerking, Wat komt in aanmerking en Een aanvraag doen kunt u nagaan of uw organisatie in aanmerking komt voor subsidie, of uw activiteit in aanmerking komt en hoe u een aanvraag kunt indienen. In dit laatste onderdeel kunt u het moment van aanvragen plannen met behulp van een kalender, die kan uitrekenen wat voor u het beste moment is om de aanvraag in te dienen (zie Wanneer aanvragen en beginperiode). Subsidie aanvragen kan alleen online.

Bij Toetsing van de aanvraag leest u hoe een aanvraag aan de hand van het Uitkeringsreglement en het Beleidsplan door het bestuur wordt getoetst. Hier worden onder andere de criteria nader toegelicht.

Bij Het besluit en daarna kunt u informatie vinden over het proces vanaf de positieve beoordeling tot een activiteit is afgerond. U vindt er een toelichting op de beslissing, informatie over het melden van het begin van uw activiteit en over het moment waarop u een voorschot kunt verwachten, wat te doen als u de activiteit wilt wijzigen en meer over de vraag hoe u na afloop afrekent (verzoek om vaststelling).

Dit is het definitieve uitkeringsbudget voor 2019 dat is berekend nadat de laatste besluiten in de ronde van 2018 zijn genomen:

 

UITKERING IN %

SECTORAAL BEDRAG IN €

CULTUUR15,4276.461
MEDIA5,8105.272
ONDERWIJS11,8212.180
RELIGIE19,1342.984
WELZIJN12,7228.893
JONGEREN16,0288.564
ZORG3,563.246
EXTERNE BELANGEN15,0270.500
HERINNERING0,711.900
TOTAAL1001.800.000

 

Het bestuur heeft in 2018 in overleg met de Gemeenschapsraad en het Centraal Joods Overleg besloten het budget voor de sector Jongeren in 2019 met € 100.000 te verhogen. Hiermee komt het totale budget op € 1.800.000.

U kunt een subsidieaanvraag indienen zolang er budget beschikbaar is in uw sector. Als het budget in een sector is uitgeput staat dit vermeld op de homepage van deze website. De webapplicatie www.aanvragen.maror.nl waar aanvragen moeten worden ingediend zal op dat moment geen gelegenheid meer geven een aanvraag te verzenden.

Het is mogelijk dat het budget opraakt tussen het moment dat u de aanvraag indient en het moment waarop het besluit over uw aanvraag wordt genomen. In dat geval wordt uw aanvraag afgewezen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.    

 

 

Sectoren gesloten

Het budget van de sectoren Media en Onderwijs voor 2019 is uitgeput dan wel overvraagd. In deze sectoren kunt u dit jaar geen aanvraag meer indienen. 

Nog autorisatie 2019 nodig?

Wilt u dit jaar nog een aanvraag doen en hebt u nog geen autorisatie? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Wij garanderen verstrekking van de autorisatie als uw volledige aanvraag autorisatie uiterlijk 17 december  binnen is en uw organisatie is al bekend bij ons.

Bureau gesloten rond jaarwisseling

Bureau Maror-gelden is gesloten van 20 december t/m 5 januari.

Vacature Bureau Maror-gelden

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met WinWinWerkt.

Vacatures bestuur Maror

Klik hier voor meer informatie

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.