Subsidie aanvragen

Bij Wie komt in aanmerking, Wat komt in aanmerking en Een aanvraag doen kunt u nagaan of uw organisatie in aanmerking komt voor subsidie, of uw activiteit in aanmerking komt en hoe u een aanvraag kunt indienen. In dit laatste onderdeel kunt u het moment van aanvragen plannen met behulp van een kalender, die kan uitrekenen wat voor u het beste moment is om de aanvraag in te dienen (zie Wanneer aanvragen en beginperiode). Subsidie aanvragen kan alleen online.

Bij Toetsing van de aanvraag leest u hoe een aanvraag aan de hand van het Uitkeringsreglement en het Beleidsplan door het bestuur wordt getoetst. Hier worden onder andere de criteria nader toegelicht.

Bij Het besluit en daarna kunt u informatie vinden over het proces vanaf de positieve beoordeling tot een activiteit is afgerond. U vindt er een toelichting op de beslissing, informatie over het melden van het begin van uw activiteit en over het moment waarop u een voorschot kunt verwachten, wat te doen als u de activiteit wilt wijzigen en meer over de vraag hoe u na afloop afrekent (verzoek om vaststelling).

Dit is het voorlopige uitkeringsbudget voor 2019:

 

SECTORAAL BEDRAG IN €

CULTUUR276.461
MEDIA95.505
ONDERWIJS192.931
RELIGIE342.984
WELZIJN183.138
JONGEREN271.360
ZORG50.560
EXTERNE BELANGEN216.305
HERINNERING11.900
TOTAAL1.641.144

 

Het bestuur heeft in overleg met de Gemeenschapsraad en het Centraal Joods Overleg besloten het budget voor de sector Jongeren in 2019 met € 100.000 te verhogen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget dat op grond van de dynamisering, zoals beschreven in het Beleidsplan, voor 2019 zal gelden. In de tabel hierboven is de € 100.000 toegevoegd.

Het definitieve budget voor de ronde van 2019 zal derhalve € 1.800.000 bedragen. De verdeling van € 1.700.000 van het budget over de sectoren wordt berekend nadat de laatste besluiten in de ronde van 2018 zijn genomen en wordt uiterlijk 1 mei 2019 gepubliceerd op deze plek. Tot dat moment geldt het voorlopige uitkeringsbudget.

U kunt een subsidieaanvraag indienen zolang er budget beschikbaar is in uw sector. Als het budget in een sector is uitgeput staat dit vermeld op de homepage van deze website. De webapplicatie www.aanvragen.maror.nl waar aanvragen moeten worden ingediend zal op dat moment geen gelegenheid meer geven een aanvraag te verzenden.

Het is mogelijk dat het budget opraakt tussen het moment dat u de aanvraag indient en het moment waarop het besluit over uw aanvraag wordt genomen. In dat geval wordt uw aanvraag afgewezen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Ronde 2019

Vraag autorisatie aan zodat u een subsidieaanvraag in de ronde van 2019 kunt indienen.

Vroegtijdige kosten

Geef dit correct op in uw aanvraag. Zie de pagina De Begroting op de aanvraagsite.

Hoe medefinanciering aantonen?

Lees hier welke informatie een betaalbewijs uit internetbankieren moet bevatten.

Wijziging Reglement Herstructurerings-fonds

Het Reglement Herstructureringsfonds is gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.