Inspiratiemiddag en afscheidsreceptie

Aanleiding

Op 10 juni nam Maror in Amsterdam afscheid van Micha Cohen als voorzitter en Joop Elzas als secretaris, die zich beiden 8 jaar lang met hart en ziel inzetten voor Maror. Tevens werd stilgestaan bij het verlies van Ronald Hené z’’l als bestuurslid, die 10 december 2017 overleed, amper een maand voor ook hij zijn 8 jaar zou vol maken. Nathan Kotek volgt Micha op als voorzitter.

Thema

Ter gelegenheid van deze bestuursveranderingen organiseerde Maror de inspiratiebijeenkomst Klaar voor de toekomst! onder leiding van Yuri van der Sluis. Het thema was: Is verbinding noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst? Centraal stonden aanvragers en projecten die samenwerken als kernwaarde hebben, die daarbij uitnodigend zijn naar een breed publiek en die sterk toekomstgericht zijn. Vier van hen vertelden vol passie en enthousiasme over hun door Maror gesubsidieerde projecten en hoe zij mensen bereiken, verbinden en raken met wat ze doen.

Wetenswaardigheden

Voorzitter Nathan Kotek gaf een kort overzicht van waar Maror op het moment staat. Maror is inmiddels bar-mitswa. Al 13 jaar lang is Maror nu actief en in die tijd werden 1659 projecten gesteund met meer dan 22 miljoen euro. Uit het overzicht kwam naar voren dat Maror het afgelopen jaar bijna 90% van zijn aanvragers subsidie heeft verstrekt. Maror heeft daarbij een aantal aanvragersgerichte initiatieven doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om continu aan te vragen en het Herstructureringsfonds om organisatorische en financiële uitdagingen proactief het hoofd te bieden en om te buigen in kansen voor de toekomst. Door de verbetering in vermogenspositie verwacht het bestuur dat Maror nog zeker 15 jaren extra kan blijven bestaan, tot 2033.

Receptie

Bij de afscheidsreceptie en in de wandelgangen werd het thema Klaar voor de toekomst! meteen verder in de praktijk gebracht. Er werd lustig genetwerkt en er ontstonden spontaan nieuwe ideeën voor mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden.

Voorzitter Nathan Kotek sprak zijn dank uit aan Micha Cohen, Joop Elzas en Ronald Hené z’’l voor 8 jaar geweldige inzet. Zij droegen allen met hun unieke achtergrond binnen Joods Nederland bij aan een fantastisch en harmonieus team met altijd als focus het eerlijk en transparant verdelen van de Maror-gelden.

Conclusie

De conclusie van de middag was dat ondanks de verschillen binnen Joods Nederland we veel meer met elkaar gemeen hebben dan dat we van elkaar verschillen. Verschillen mogen er zijn en gevierd worden. De algehele sfeer van de middag was optimistisch en nodigde uit om samen te werken en naar de toekomst te kijken.

Inspiratiemiddag en afscheidsreceptie

Op 10 juni nam Maror in Amsterdam afscheid van Micha Cohen als voorzitter en Joop Elzas als secretaris, die zich beiden 8 jaar lang met hart en ziel inzetten voor Maror. Tevens werd stilgestaan bij het verlies van Ronald Hené z’’l als bestuurslid, die 10 december 2017 overleed, amper een maand voor ook hij zijn 8 jaar zou vol maken. Nathan Kotek volgt Micha op als voorzitter.

Ter gelegenheid van deze bestuursveranderingen organiseerde Maror de inspiratiebijeenkomst Klaar voor de toekomst! onder leiding van Yuri van der Sluis. Het thema was: Is verbinding noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst? Centraal stonden aanvragers en projecten die lees verder

Contact

Bureau Maror-gelden
Weteringschans 126
1017 XV Amsterdam

T 020-679 93 73
020-673 35 89
E collectieven@maror.nl

openingstijden

Bureau Maror-gelden is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 - 17.00 uur.